رباتهای تلگرامی می توانند اطلاعات را شنود کنند

شما ممکن است این را هم بپسندید